Vi bryr oss mera.

 

Vi vill:

Stiftelsens medel ska möjliggöra aktiv fritidssysselsättning och därigenom stimulera till fortsatt utveckling för barn, ungdomar och vuxna som annars skulle sakna dessa möjligheter.

 

Stiftelsens förvaltning och räkenskaper granskas av utsedd revisor.

 

Stiftelsens ändamål skall främjas genom:

 

A, Att Stiftelsen i Sverige verkar för att erhålla frivilliga bidrag, gåvor och legat samt att erhållna medel, antingen i dess helhet eller avkastningen därav, används för att möjliggöra aktiv fritidssysselsättning och därigenom stimulera till fortsatt utveckling för barn, ungdomar och vuxna som annars skulle sakna dessa möjligheter.

 

B, Att Stiftelsen samarbetar med och assisterar ansvarsmedvetna organisationer i Sverige för att härigenom kunna skapa bra fritidsverksamhet.

Vill du också bry dig mera?

 

Lämna ett bidrag

 

Vill du lämna ett bidrag?

 

Vill du lämna ett bidrag till stiftelsen? Gör en insättning till bankgironummer:

836-7823.

 

Märk inbetalningen med ditt namn, såvida du inte önskar att vara anonym.

Stiftelsen Vi bryr oss mera | Box 6006 | 171 06  SOLNA | info@vibryrossmera.se