Stiftelsen Vi bryr oss mera


Ansökningsperioden för 2022 är nu stängd!
Tack för alla ansökningar!

Styrelsen kommer nu att behandla alla ansökningar och återkoppla till samtliga sökanden innan sommaren!

OBS! 
Ansökningar som inkommer under den tid då stiftelsen inte har någon ansökningsperiod kommer EJ att behandlas. 


Stiftelsen Vi bryr oss mera vill verka för att barn och unga med någon typ av funktionsvariation skall få möjlighet att leva ett så aktivt liv som möjligt utefter sina egna förutsättningar. Ansökningar som avser något som Stiftelsens styrelse anser är i linje med ovanstående kommer därför premieras. Ansökningar som enbart gäller ekonomiskt bistånd som ej är direkt kopplat till någon funktionsvariation och en aktiv fritid undanbedes. 


Styrelsen kommer att behandla alla inkomna ansökningar efter ansökningsperiodens slut och lämna besked så fort som möjligt efter det. Utbetalning till de som beviljats medel kommer ske runt midsommar 2022.För att fler ska ges möjlighet till en aktiv fritid
Oavsett funktionsförmåga och ekonomiska förutsättningar.

Stiftelsens mål är att stödja privatpersoner för att få möjlighet till en aktiv fritid.

För att främja hälsa, skapa delaktighet, stärka självkänslan och höja livskvalitén.

Tack vare insamlade medel från företag och privatpersoner har vi möjlighet att göra skillnad i människors vardag.

 

Vill du bidra du med eller veta mer om stiftelsens arbete?

Kontakta oss på: info@vibryrossmera.se

Eller gör en insättning på bankgiro: 836-7823.

Märk inbetalningen med ditt namn, såvida du inte önskar att vara anonym.


Tack till vår huvudsponsor:

År 2012 stiftade Samtrans Omsorgsresor AB insamlingsstiftelsen Vi bryr oss mera. 

Vi vill: 

Våra insamlade medel ska möjliggöra aktiv fritidssysselsättning och därigenom stimulera till fortsatt utveckling för barn, ungdomar och vuxna med någon form av funktionsvariation, som annars skulle sakna dessa möjligheter.

Ansökningsperiod: 

Nuvarande ansökningsperiod:

2022-01-01 - 2022-03-31

Klicka här för läsa mer om hur du som privatperson ansöker om medel!

Stiftelsens ändamål skall främjas genom: 

A, Att Stiftelsen i Sverige verkar för att erhålla frivilliga bidrag, gåvor och legat samt att erhållna medel, antingen i dess helhet eller avkastningen därav, används för att möjliggöra aktiv fritidssysselsättning och därigenom stimulera till fortsatt utveckling för barn, ungdomar och vuxna med någon form av funktionsvariation,som annars skulle sakna dessa möjligheter.

B, Att Stiftelsen samarbetar med och assisterar ansvarsmedvetna organisationer i Sverige för att härigenom kunna skapa bra fritidsverksamhet.

Stiftelsens förvaltning och räkenskaper granskas av utsedd revisor.

Vill du lämna ett bidrag?

Gör en insättning på bankgiro: 836-7823. 
Märk inbetalningen med ditt namn, såvida du inte önskar att vara anonym.