Att söka medel

OBS Just nu har vi ingen öppen ansökningsperiod och vi tar inte emot några ansökningar.
Sista datum för ansökan var 9 september. Samtliga sökande har givits besked via post. 

Vem kan söka?

Endast privatpersoner kan söka, företrädesvis boende i Mälardalen. 

Ändamålet för ansökan ska möjliggöra aktiv fritidssysselsättning och därigenom stimulera till fortsatt utveckling för barn, ungdomar och vuxna som annars skulle sakna dessa möjligheter. 
Vi beviljar inte medel för rekreationsresor. 

Hur ansöker jag?

Ansökningsblankett - pdf 

  • Ansökningsblanketten skall vara komplett ifylld. 
  • Uppgift om taxerad inkomst ska styrkas med kopia på besked från Skatteverket.

Vänligen, bifoga inga ytterligare bilagor med din ansökan då detta fördröjer handläggningen och leder till att vi kan bevilja färre antal sökanden medel. 

  • Ofullständiga ansökningshandlingar kommer inte att handläggas. 
  • Inskickade handlingar återsänds ej. 

Bidrag lämnas till ändamål som inte bekostas av stat, landsting eller kommun. 

Styrelsen beslutar

Alla ansökningar behandlas efter sista ansökningsdag. Vår styrelse beslutar vilka sökande som beviljas medel och beskeden postas ut tillsammans med datum för utdelning. 

Aktivitet i beviljad ansökan ska vara genomförd inom 13 månader från utdelning. En månad efter genomförd aktivitet redovisas enligt instruktion.